Quick Scan Lokale Democratie

De Quick Scan Lokale Democratie helpt in kaart te brengen hoe het staat met de lokale democratie in jouw gemeente. Raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners beantwoorden online vragen over de lokale democratie. Bijvoorbeeld over participatie, bewonersinitiatieven, democratische kwaliteit, verbeterprioriteiten et cetera. Vervolgens krijg je een rapport met uitkomsten, opmerkelijke resultaten en verbetertips. Een prima basis om het lokale samenspel beter, leuker en democratischer te maken!

De Quick Scan wordt nu samen met vijf pilotgemeenten ontwikkeld. Vanaf mei 2019 kunnen alle gemeenten de Quick Scan Lokale Democratie uitvoeren.