Quick Scan Lokale Democratie - Oisterwijk


Beste deelnemer, 

Fijn dat u meedoet aan de Quick Scan Lokale Democratie! U bent uitgenodigd om aan deze vragenlijst deel te nemen vanuit uw rol als inwoner. We willen graag weten hoe inwoners, raadsleden, ambtenaren en collegeleden kijken naar de democratie in uw gemeente.

Dat gaat om vragen als: hoe worden in uw gemeente besluiten genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Is daar draagvlak voor? Kunnen inwoners meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen?

We zijn benieuwd naar uw mening. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport. Dat rapport gaan we gebruiken om samen te werken aan een nog betere lokale democratie.

Namens de raad en het college,
de burgemeester en de griffier.