Quick Scan Lokale Democratie - Hollands Kroon

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Beste deelnemer, 

Fijn dat je meedoet aan de Quick Scan Lokale Democratie! Je bent uitgenodigd om aan deze vragenlijst deel te nemen vanuit jouw rol als inwoner. We willen graag weten hoe inwoners, raadsleden, ambtenaren en collegeleden kijken naar de democratie in de gemeente.

Dat gaat om vragen als: hoe worden in jouw gemeente besluiten genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Is daar draagvlak voor? Kunnen inwoners meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen?

We zijn benieuwd naar jouw mening. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport. Dat rapport gaan we gebruiken om samen te werken aan een nog betere lokale democratie.

De burgemeester en de griffier