Quick Scan Waterschapsdemocratie - Waterschap Scheldestromen

  • 1 Huidige Intro
  • 2 Algemeen
  • 3 Participatie
  • 4 Maatschappelijke initiatieven
  • 5 Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en ambtenaren
  • 6 Communicatie
  • 7 User custom
  • 8 Slot
  • 9 Voltooid
Beste deelnemer, 

Fijn dat u meedoet aan de Quick Scan Waterschapsdemocratie! We willen graag weten hoe inwoners, instellingen, bedrijven, ambtenaren en bestuursleden kijken naar de democratie in uw waterschap. 

Dat gaat om vragen als: hoe worden in uw waterschap besluiten genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? En kunnen inwoners, instellingen & bedrijven meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen?

Wat doet een waterschap?
De 21 waterschappen zorgen voor voldoende water, schoon water en droge voeten. Elk waterschap verzorgt de aanvoer en afvoer van water, het zuiveren van rioolwater en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken en duinen. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen. En sommige waterschappen worden hoogheemraadschap genoemd. 

We zijn benieuwd naar uw mening. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 10 minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport. Dat rapport gaan we gebruiken om samen nog democratischer te werken.