Quick Scan Provinciale Democratie - Groningen

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11


Beste deelnemer,

Fijn dat u meedoet aan de Quick Scan Provinciale Democratie! U bent uitgenodigd om aan deze vragenlijst deel te nemen vanuit uw rol als inwoner van de provincie. We willen graag weten hoe inwoners, leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten en ambtenaren kijken naar de democratie in uw provincie.

Dat gaat om vragen als: hoe worden in uw provincie besluiten genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Is daar draagvlak voor? En kunnen inwoners meedenken, meewerken of zelfs meebeslissen als zij dat willen?

We zijn benieuwd naar uw mening. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 12 minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport. Dat rapport gaan we gebruiken om samen te werken aan een nog betere provinciale democratie.